ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 10-0108 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Προηγούμενη Έκδοση: 10-0108 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 10-0108 (έκδοσης έως και 2019-2020).
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 10-0108 (έκδοσης έως και 2019-2020) πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 6, 10, 31, 35, 49, 52, 57 (Χάρτες) Ο όρος «Π.Γ.Δ.Μ.» διορθώνεται σε «Βόρεια Μακεδονία» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr