•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  •  Κέντρα Διανομής
  •  Δημόσια Σχολεία
  • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
  • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές στην ψηφιακή τους μορφή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 134926/Δ2/07-10-2020 και Θέμα «Διαβίβαση πράξεων ΙΕΠ για εφαρμογή Συμφωνίας Πρεσπών στα σχολικά βιβλία».

Διευκρίνιση: Επιλέγοντας τον κωδικό κάθε βιβλίου δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το Ψηφιακό Σχολείο, όπου είναι αναρτημένο το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΑΞΗ Α'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
10-0022 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Χάρτης: Σελ. 39 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
10-0027 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ Χάρτης: Σελ. 124 Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Βόρεια Μακεδονία
ΤΑΞΗ Δ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
10-0078 ΑΓΓΛΙΚΑ Χάρτης: Σελ. 33 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
ΤΑΞΗ Ε'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
10-0103 ΑΓΓΛΙΚΑ Χάρτες: Σελ. 13, 163 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
10-0104 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Χάρτης: Σελ. 22 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
10-0108 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Χάρτες: Σελ. 6, 10, 31, 35, 49, 52, 57 Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Βόρεια Μακεδονία
10-0109 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Κείμενο: Σελ. 40 Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
10-0194 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Χάρτες: Σελ. 9, 13, 19, 23, 24, 29, 30, 36, 44, 48, 50, 54, 67, 70, 112, 115, 118
Κείμενο: Σελ 70, 77
Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται είτε Βόρεια Μακεδονία είτε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
ΤΑΞΗ ΣΤ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
10-0147 ΑΓΓΛΙΚΑ Χάρτης: Σελ. 162 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
10-0153 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Χάρτες: σελ. 84, 88, 103
Πίνακας: σελ. 100
Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Βόρεια Μακεδονία
10-0154 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Άσκηση 3 σελ.41 H εκφώνηση της άσκησης επαναδιατυπώνεται ως εξής "3. Βρες στο κρυπτόλεξο έξι από τα κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου" και απαλείφεται ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." από το κρυπτόλεξο
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
10-0204 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Χάρτης: Σελ. 42 Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Βόρεια Μακεδονία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΑΞΗ Α'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
21-0044 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Χάρτης: Σελ. 142 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
21-0047 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ Χάρτης: Σελ. 157 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
ΤΑΞΗ Β'
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
21-0074 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Χάρτες: Σελ. 12, 15, 50, 52, 57, 70, 82, 87, 97, 114, 138,
Κείμενα: Σελ. 79, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Πίνακες: Σελ. 89, 120, 122
Εικόνα: Σελ. 173
Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται είτε Βόρεια Μακεδονία είτε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
21-0075 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Χάρτες: Σελ. 26, 59
Ασκήσεις: Σελ. 45
Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται είτε Βόρεια Μακεδονία είτε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
21-0109 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Χάρτης: Σελ. 189 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
21-0112 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ Χάρτης: Σελ. 182 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
ΤΑΞΗ Γ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
21-0151 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κείμενο: Σελ. 163, 164
Προσθήκη φράσης: Σελ.164 προτελευταία παράγραφος μετά την πρόταση "Το θέμα του ονόματος παραπέμφθηκε σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις."
Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και προστίθεται η ακόλουθη συμπληρωματική φράση στη σελίδα 164 σύμφωνα με Υ.Α. 46280/Δ2/14-04-2020: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών ολοκληρώθηκαν με τη συνομολόγηση, τον Ιούνιο του 2018, της Συμφωνίας των Πρεσπών, που αντικατέστησε τη Μεταβατική Συμφωνία του 1995, καταργώντας το προσωρινό όνομα "Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" (ΠΓΔΜ) και μετονομάζοντας τη χώρα σε "Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας"
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
21-0184 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Κείμενο: Σελ. 122, 132
Χάρτης: 145
Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στα κείίμενα και ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia στο χάρτη
Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia στο χάρτη
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
21-0165 ΑΓΓΛΙΚΑ Χάρτης: Σελ. 163 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΑΞΗ Α'
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΚΛΑΔΟΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
22-0020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) Κείμενο: Σελ. 236, 339, 399 Για τους όρους "Σκόπια" και "FYROM" προστίθεται η υποσημείωση "Σήμερα το κράτος ονομάζεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας"
ΕΠΑΛ
ΤΑΞΗ Α'
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
24-0006 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Χάρτες: Σελ. 132, 133 Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Βόρεια Μακεδονία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
24-0017 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Xάρτες: Σελ. 55, 61, 67, 77, 90 Στους χάρτες των σελίδων 55, 67, 90 προστέθηκαν τα σύνορα της χώρας ως προς το μέρος της Σερβίας και στις σελίδες 61 και 77 προστέθηκε το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας στους χάρτες
ΤΑΞΗ Β'
ΜΑΘΗΜΑ: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
24-0004 ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β Χάρτης: Σελ. 29 Ο όρος "FYROM" γίνεται North Macedonia
ΤΑΞΗ Γ'
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
24-0196 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Άσκηση 9 Σελ. 142 Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
24-0466 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Xάρτες: Σελ. 17, 20, 31, 32, 111, 121
Κείμενα: 19, 110, 131
Οι όροι "Π.Γ.Δ.Μ." και "FYROM" γίνονται είτε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είτε Βόρεια Μακεδονία
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
24-0493 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Χάρτης: Σελ. 71 Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." γίνεται Βόρεια Μακεδονία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool