•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  •  Κέντρα Διανομής
  •  Δημόσια Σχολεία
  • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
  • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά.


Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο book-icon3 εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

22-0231 - ΧΗΜΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Κεφ. 4.3, Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc - Kp, Γενικά, (β), Σελ. 111 Σβήνονται οι λέξεις: "…προς τα πού θα οδηγηθεί η αντίδραση και…" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 2, Γενικά Προβλήματα, Άσκηση 37, Σελ. 66 Αντί 50, 8 γίνεται -50,8 Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 3, Ασκήσεις - Προβλήματα, β. Παράγοντες που επηρρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης - Νόμος ταχύτητας, Άσκηση 48, Σελ. 95 Διόρθωση μονάδας μέτρησης στην απάντηση του (β) ερωτήματος της Άσκησης 48. Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων και νερού- pH Παράγραφος: Διαλύματα ισχυρών οξέων - ισχυρών βάσεων, Σελ. 150 Αντί "όξινο διάλυμα" να γίνει "διάλυμα οξέος" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.5 Ρυθμιστικά διαλύματα, Παράγραφος: Πώς δρουν τα ρυθμιστικά διαλύματα, Σελ. 161 Εδάφιο 2, διαγράφεται το "πρακτικά" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.6 Δείκτες - Ογκομέτρηση, Σελ. 165 Στο πλαίσιο που αναφέρεται στους πρωτολυτικούς δείκτες να γίνει αντικατάσταση σε τρία σημεία Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 4, Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα, Ασκήσεις - Προβλήματα, άσκηση 16,17 και 18, Σελ. 125 - 126 Τα αποτελέσματα μπαίνουν κάτω δεξιά σε κάθε άσκηση, στο τέλος αυτής, όπως είναι και σε όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων, Σελ. 142 Δεξιά στη στήλη: 3. Θερμοκρασία "Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο η τιμή του αυξάνεται…" Οι λέξεις όσο, τόσο να αντικατασταθούν από τις λέξεις: "όταν..τότε" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων και νερού- pH Παράγραφος: Διαλύματα ισχυρών οξέων - ισχυρών βάσεων, Σελ. 148 Στο παράδειγμα 5.3, στη Λύση το αποτέλεσμα γίνεται: 0,01Μ Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων και νερού- pH Παράγραφος: Διαλύματα ισχυρών οξέων - ισχυρών βάσεων, Σελ. 149 Στο παράδειγμα 5.3, στη Λύση η λέξη "αποκλειστικά" από την πρόταση "Επειδή όμως η ποσότητα….μικρότερη αυτής…στον ιοντισμό του HCL" αντικαθίσταται από την λέξη " στην πλειονότητα των περιπτώσεων στον ιοντισμό του HCL" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.6 Δείκτες - Ογκομέτρηση, Σελ. 165 Αντί "….ενώ με pH >8.2 επικρατεί το χρώμα του Δ'…" γίνεται "….ενώ με pH >10 επικρατεί το χρώμα του Δ'…" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 6, ενότητα 6.1 Τροχιακό - Κβαντικοί αριθμοί, Σελ. 204 Αντί "Το ηλεκτρόνιο εκπέμπει ή απορροφά ενέργεια…" γίνεται "Το ηλεκτρόνιο απορροφά ενέργεια ή εκπέμπει ενέργεια…" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 6, ενότητα 6.1 Τροχιακό - Κβαντικοί αριθμοί, Σελ. 210 Αλλαγές στη φράση " Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός…+l" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 6, ενότητα 6.1 Τροχιακό - Κβαντικοί αριθμοί, Σελ. 210 Διαγράφεται η πρόταση "σε κάθε τιμή … και ένα τροχιακό" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 6, ενότητα 6.1 Τροχιακό - Κβαντικοί αριθμοί, Σελ. 210 Προτείνεται γίνει η διόρθωση, όπως φαίνεται στην "τρέχουσα έκδοση" ως επιστημονικά ορθή Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 6, ενότητα 6.1 Τροχιακό - Κβαντικοί αριθμοί, Σελ. 210 Προτείνεται γίνει η διόρθωση, όπως φαίνεται στην "τρέχουσα έκδοση" ως επιστημονικά ορθή Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 6, ενότητα 6.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - Στοιχεία μετάπτωσης, Παράγραφος: τομέας f:, Σελ. 218 Αλλαγή από 58 - 71 σε 57 - 70 και από 90 - 103 σε 89 - 102 Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 6, ενότητα 6.4 Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Παράγραφος: Ενέργεια ιοντισμού, Σελ. 223 Αντί για "Είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι η ενέργεια ιοντισμού είναι ενδόθερμη αντίδραση…" γίνεται "Είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι η αντίδραση ιοντισμού ενδόθερμη αντίδραση…" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 6, Γενικά Προβλήματα, Πρόβλημα 75, Σελ. 248 Αντί για "οι τέσσερις πρώτες ενέργειες ιοντισμού ενός στοιχείου είναι αντίστοιχα: …. Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο αυτό και γιατί" γίνεται "Οι τέσσερις διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού… ενός ψστοιχείου μιας κύριας ομάδας είναι… Σε ποιά κύρια ομάδα..." Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 7, Eνότητα 7.1 Δομή οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός - Επαγωγικό φαινόμενο, Παράγραφος: Παραδείγματα σχηματισμού μορίων , Σελ. 255 Το βέλος που είναι μόνο του κάτω από τα σύμβολα γίνεται με φορά προς τα κάτω Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.1 Οξέα - Βάσεις, Σελ. 138 Αντί της λέξη "διάλυση" γράφεται η λέξη "διάσταση" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων, Σελ. 142 Η τελική πρόταση διορθώνεται σε: "..Σ' αυτές ο ιοντισμός για να διακρίνεται από την ηλεκτρολυτική διάσταση…" Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων και νερού- pH Παράγραφος: Διαλύματα ισχυρών οξέων - ισχυρών βάσεων, Σελ. 148 Να διαγραφεί η φράση και η αντίδραση Δείτε τις αλλαγές
Κεφ. 5, ενότητα 5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων και νερού- pH Παράγραφος: Διαλύματα ισχυρών οξέων - ισχυρών βάσεων, Σελ. 149 Στο παράδειγμα 5.4, αλλάζει το αποτέλεσμα Δείτε τις αλλαγές

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool