•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  •  Κέντρα Διανομής
  •  Δημόσια Σχολεία
  • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
  • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΑΞΗ
21-0001 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0007 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0009 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0013 ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0014 ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ) Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0018 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0019 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0023 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0025 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0027 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0032 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0033 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0035 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0040 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0174 ΜΟΥΣΙΚΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0044 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0045 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0047 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0048 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0050 ΓΑΛΛΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0051 ΓΑΛΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0053 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0054 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0022 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0042 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0058 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0059 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0060 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0061 ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0064 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0066 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
22-0012 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
22-0043 ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0067 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ) (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0068 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ - ΙΛΙΑΔΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0070 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0072 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0074 ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0075 ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0077 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0078 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0081 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0083 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0085 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0087 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0089 ΜΟΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0090 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0092 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0093 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0095 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0099 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0100 ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0105 ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0109 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0110 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0112 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0113 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0115 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0116 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0118 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0121 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0123 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0125 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0129 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΡΝΙΘΕΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0131 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ:ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0133 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0134 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0137 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0139 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0141 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0143 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0145 ΜΟΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0146 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0148 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0149 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0151 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0153 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝ... (ΣΕΠ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0156 ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0161 ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21-0165 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0166 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0168 ΓΑΛΛΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0169 ΓΑΛΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0171 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
21-0172 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΕΔΒ